Pages Navigation Menu

Om Bygdaliv

BYGDALIV I HALTDALEN.

 

 

”Haltdalen er ei god bygd å leve i. Her er det trygt å vokse opp, og vi har nære relasjoner mellom innbyggere og generasjoner. Bygda har en mengde lag og organisasjoner som gir oss innbyggere et vell av ulike fritidstilbud å velge i. Likevel trenger bygda tilflytting, og vi ønsker å opprettholde gode tilbud for innbyggerne. Det frivillige arbeidet trenger også rekruttering og oppslutning.

Disse tankene er det nok mange som har tenkt i sitt stille sinn,og kanskje ønsket at det ble en bedring… men noen av bygdas innbyggere sa til slutt at..”Ska det skje nå,må vi sett i gang det sjøl!”….Som sagt så gjort.

Prosjektet ”LIV LAGA” ble startet i 2010. Dette var et privat initiativ som ønsket å bidra til å gjenreise engasjementet, skape positivitet og et levende bygdesamfunn med utvikling og fremtid. LIV LAGA ønsket å bidra til å bygge broer mellom generasjonene, mellom de voksnes kunnskap og erfaring, og ungdommens entusiasme og dristighet.

LIV LAGA tok initiativ til et stort bygdamøte i Haltdalen, 13.11.10.  Der ble alle haltdalinger invitert. Her skulle vi sammen klekke ut gode idéer til felles nytte og glede for haltdalingene i årene fremover. Idéer til tiltak som ville styrke samholdet i bygda, idéer til nye aktiviteter og idéer til revitalisering av eksisterende aktiviteter. På dette bygdamøtet opplevde vi en svært god oppslutning. 180 personer fra flere generasjoner, bidro med sine tanker og ønsker for fremtiden i Haltdalen. Målet var at man etter hvert skulle iverksette noen av de ideene som kom frem på bygdamøtet. Mange ønsket mer liv og røre i bygda. Et resultat av dette var arrangementet ”BYGDALIV,HALTDALEN FØR OG NO” som gikk av stabelen i Juni 2011..Det ble en voldsom suksess med mange hundre fremmøtte gjennom helga,og tankene begynte allerede da å surre om at vi måtte få til ett arrangement til,like før jul.Det ble omtrent umiddelbart etter at sommerrarrengementet var over,begynt å jobbe mot ett nytt arrangement ”BYGDALIV,Jakten på Julestemning”,som ble arrangert tidlig i Desember 2011.Også dette må sies at det ble en stor suksess,og vi fikk mange gode tilbakemeldinger,og inspirasjon til å jobbe videre med disse arrangementene,og uttrykket ”BYGDALIV” fant vi ut passet så godt,og ” BYGDALIV” er nok kommet for å bli,både som arrangement,og ”organisasjon” …Dette er i ferd med å bli årlige arrangement, som skaper samhold og liv i bygda. Samtidig ønsker vi å vise hva Haltdalen har å by på for folk utenbygds fra.

BYGDALIV skal jobbe for at lag og foreninger går sammen om å skape Bygdaliv disse to helgene i året,og hjelpe til å koordinere arrangementet.Hensikten er at andre lag og foreninger i bygda skal arrangere,og få inntektene av ”sine ting”.